Αν είστε ιδιοκτήτης που θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο,