Εδώ δημοσιέυουμε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ζητήσεις πελατών μας. Εάν διαθέτετε το κατάλληλο ακίνητο μπορείτε να επικοινωνήσετε.

Ζητήσεις για αγορά

Ζητήσεις για ενοικιάση