Εδώ δημοσιέυουμε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ζητήσεις πελατών μας. Εάν διαθέτετε το κατάλληλο ακίνητο μπορείτε να επικοινωνήσετε.

 

 

Ζητήσεις για αγορά

 

 

Ζητήσεις για ενοικιάση